Blockchain će poboljšati ekonomsku i socio-političku emancipaciju čovječanstva

Blockchain tehnologija

Tehnologija Blockchaina služi kao sredstvo za emancipaciju omogućavajući ljudima da efikasno učestvuju u ekonomskim i društveno-političkim pitanjima društva. Evolucija je prirodni aspekt ljudskog postojanja.

Živimo u dinamičnom svijetu

Tokom vremena, dominantni sistemi vlasti variraju. U njima spadaju: Monarhija, ustavna vlada, demokratija, diktatura, distribucija vlasti, savezni sistemi, između ostalog.

Trenutno živimo u doba kada većina nacija praktikuje jednu verziju ili drugu demokratiju. Ovo se rodi iz uvjerenja da je to najsključniji sistem vlasti gdje ljudi imaju riječ na način na koji se upravlja.

Uzimajući u obzir kako su društva izgrađena i organizovana, može se tvrditi da je današnja demokratija daleko apsolutna zbog odsustva tačne decentralizacije. Prema riječima Charles Bukowski:

"Razlika između demokratije i diktature je da u demokratiji prvo glasate i kasnije preuzimate naređenja; u diktaturi ne morate da gubite vreme glasanja. "

Prema stručnjaku za blok-lanac (blockchain) tehnologiju, Derin Cag , bez nepromjenljivih, transparentnih i distribuiranih sistema, nerealno je imati potpunu demokratizaciju.

On zapaža da bi političari mogli da budu kupljeni, informacije bi mogle da se manipulišu, a izbori bi mogli biti hakirani. Tehnologija Blockchain-a je bespredmetna i može biti autonomna, a time i izvodljivo riješenje gore pomenutih problema.