Bitcoin smart contracts on Stacks?

Zanimljiva stvar definitivno.
Stacks je mreža otvorenog koda decentraliziranih aplikacija i pametnih ugovora izgrađenih na Bitcoin-u. Stacks oslobađa puni potencijal Bitcoina kao programabilni osnovni sloj.

Stacks Overview