Crypto.ba

Bitcoin: šira slika

Ukoliko ste kupili Bitcoin te ste trenutno u minusu, samo pogledajte ovaj grafikon i biće vam jasnije šta se dešava na krupnom planu.

#HODL

ako nekome ovaj graf nije linearan imamo i ovaj

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF