Bitcoin Segwit2x 28.12.2017

Šta će nam sve donijeti novi Bitcoin Segwit2x [B2X]?
https://b2x-segwit.io/

1 Like

Ako je ovaj Szabo šta Nicku, biće odlično :stuck_out_tongue: