Bitcoin prešao 1700$ - Investitori teže ka 4000$ po BTC-u

Bitcoin je dostigao najveću cijenu do sada, i prešao 1700$ po BTC-u.

NAPOMENA: Crypto.ba ne reklamira nikakve coine, niti snosi bilo kakvu odgovornost na vaše investicije, mi smo tu samo da skrenemo pažnju na potencijalne coine koji imaju moguć potencijal za rast. Za svaku investiciju odlučujete isključivo vi kao investitor, uvijek ispitajte teren. Nikad ne ulažite više nego što ste spremni izgubiti.

1 Like