Crypto.ba

Bitcoin prešao 100.000 KM

Da se upišemo u komad naše domaće historije.

U ovom trenutku dešava se ogromna tranzicija kapitala, sa starog na novi sistem.

Have fun

6 Likes

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF