Bitcoin polovljenje za godinu dana

image

Nove Bitcoine izdaje Bitcoin mreža svakih 10 minuta. Za prve četiri godine postojanja Bitcoin-a, količina novih bitcoina izdanih svakih 10 minuta bila je 50. Svake četiri godine ovaj broj je prepolovljen.

U 2012. godini količina novih Bitcoina izdanih svakih 10 minuta pala je s 50 bitcoina na 25. U 2016. je pala s 25 na 12,5. Sada, kad se 2020. prepolovi, smanjit će se s 12,5 na 6,25.

Koji je značaj Bitcoin polovljenja?

Na polovici smanjuje se količina novih Bitcoina generiranih po bloku. To znači da je opskrba novim bitcoinima niža.

Na normalnim tržištima, niža ponuda sa stalnom potražnjom obično vodi višim cijenama. Budući da polovljenje smanjuje ponudu novih bitcoina, a potražnja obično ostaje stabilna,polovljenje je obično prethodilo nekim od najvećih skokova Bitcoina.

Na slici ispod, okomite zelene crte označavaju prethodna dva polovljenja (2012-11-28 i 2016-7-9).

Zabilježite kako je cijena značajno porasla nakon svakog prepolovljavanja.

Skupljajte BTC prije polovljenja…