Bitcoin i Tesla prestigli Facebook

Bitcoin i Tesla su prestigli Facebook kada se rangiraju prema tržišnoj kapitalizaciji a prema metričkoj platformi Asset Dash danas.

Trenutno Bitcoin je rangiran na 7. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od nešto više od 756 milijardi američkih dolara, a prati ga Facebook ( sa 755 milijardi američkih dolara ).

Tržišna kapitalizacija je ukupna dolarska vrijednost dionica preduzeća, izračunata množenjem ukupnog broja njenih izdatih dionica trenutnom tržišnom cijenom svake akcije. Za kriptovalute, slično se odnosi na ukupan broj coina u opticaju pomnožen s trenutnom tržišnom cijenom svakog novčića.