BIH: još nismo dužni plaćati porez na trgovinu kripto valuta

U današnje vremenu kriptovaluta, međunarodne trgovine, kupovine aplikacija putem telefona, download-a softvera (besplatnog i sa naknadom) sve češće dolazimo u dilemu kako postupiti pravilno kao fizičko lice, a da ne budemo u prekršaju prema važećim poreznim propisima.
Mnogo pažnje se u svijetu trenutno posvećuje oporezivanju zarade na trgovini kriptovalutama kao što je Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin i druge valute. Uzet ćemo u obzir Bitcoin kao trenutno najpopularniju kripto valutu u medijima zbog enormnog rasta i pada vrijednosti u posljednjih pet godina.

Bitcoin se kupuje na bitcoin berzama za određenu sumu novca prema trenutnim tržišnim vrijednostima. U trenutku pisanja ove analize vrijednost 1 bitcoina je bio nešto više od 8.000 dolara.

Ukoliko ste prije par godina kupili 1 bitcoin kada je vrijednost bila 200 dolara, i odlučili ste da unovčite sadašnju vrijednost vi ćete ostvariti profit od 7.800 dolara. Pitanje se postavlja da li trebate platiti porez na dohodak u Federaciji BiH po ovom osnovu?

Odgovor bi trebao biti jednostavan, ali kako zakonodavstvo obično kasni za promjenama na tržištu nekoliko godina, sličan je slučaj kad je u pitanju trgovina kriptovalutama, ali i trgovinom drugim tradicionalnim valutama (dolarima, eurima, jenima i drugim).

Trenutni Zakon o porezu na dohodak FBiH i Zakon o doprinosima FBiH ne prepoznaje ovakvu vrstu prihoda ostvarenog od fizičkog lica (to jeste nije direktno uvedeno oporezivanje, niti oslobađanje od oporezivanja). Posljedično je potrebna analiza propisa da bi smo mogli doći do razumnog zaključka.

Porez na dohodak prepoznaje 5 kategorija prihoda:

  1. Prihod od nesamostalnog rada
  2. Prihod od samostalnog rada
  3. Prihod od imovine i imovinskih prava
  4. Ulaganje kapitala
  5. Učešće u igrama i igrama na sreću

Četiri kategorije možemo na početku eliminisati jer profit ostvaren na kriptovalutama ne možemo podvući pod njihov opseg (nesamostalni rad, samostalni rad, imovina i igre na sreću). Preostaje još ulaganje kapitala.

Prihod od kapitala trenutno uključuje:
• Kamate od zajmova
• Prihod po osnovu isplate dopunskog osiguranja.

S obzirom da Zakon o porezu na dohodak FBiH ne predviđa oporezivanje zarade od ove vrste špekulativnih aktivnosti, možemo doći do zaključka da ovakva vrsta prihoda nije oporeziva u FBiH prema važećem propisu za fizička lica. Moramo svakako napomeni da ne postoji proširena praksa poreznog tretmana od strane inspektoru na koju bi se mogli osvrnuti.

Ovakav tretman odstupa od većine država u svijetu gdje se zarada na kriptovalutama i drugim vrstama aktivnosti trgovine valutama oporezuje kao redovni prihod ili kao kapitalna dobit. Od država u okruženju Hrvatska i Slovenija obračunavaju porez na ove vrste zarada, dok Srbija ima sličnu situaciju kao FBiH.

Novim nacrtom Zakona o porezu na dohodak FBiH uvedena je obaveza oporezivanja svih prihoda fizičkih lica koji nisu izuzeti od oporezivanja. Ovo će posljedično značiti oporezivanje zarade od kriptovaluta, ali i drugih vrsta prihoda.

Ovom analizom nećemo ulaziti u problematiku kriptovaluta sa pravnog aspekta, sigurnošću investicije, te volatilnošću cijena ali svakako da je i ovo potrebno uzeti u obzir prije same investicije. Isto tako treba u datom trenutku se konsultovati sa vašim poreznim savjetnikom koji će biti tretman trgovine, jer bitne su sve okolnosti transakcije.

Preporučujemo svim investitorima da razmotre kratkoročne i dugoročne posljedice prodaje ove vrste investicija.

Autori: Emir Ibišević i Haris Jašarević, DeloitteAdvisoryServices d.o.o.

Izvor

3 Likes

Naši bi najradije uzimali nama dušu, pod izgovorim zakona/patriotizma/idiotizma, a prvi ga oni ne prakticiraju.

BiH —> :face_with_symbols_over_mouth:

Umjesto da su nas pogurali, na način da nam kažu…kupujte djeco te valute, pravite nam koliko-toliko bogataša u BIH… spasavajte drzavu na bilo koji nacin… oni rade na tome da nas otjeraju odavde.

Japan style
Japanese Crypto Investors To Pay Tax Of Up To 55 Percent On Profits

Da, kao sto su u Ukrajini odlucili da u sledecih 5 godina niko ne placa porez na dobit sa kriptovaluta.

Mozda jesu odlučili, ali policija pravi rejdove na kripto farme pod izlikom borbe s terorizmom (da se bas tim kriptovalutama plaćalo oružje i sl)