Wien Energie, Austrijski najveći distributer električne energije, se okreće Blockchain tehnologiji

Wien Energie, Austrijska najveća regionalna kompanija za isporuku električne energije, se pridružila ostalima iz industrije kako bi sudjelovali u Blockchain tehnologiji, sa ciljem umanjivanja troškova koji se tiču energetske energije.


Wien Energie će koristiti Kanadsku Blockchain firmu BLT, koja se zasniva na Interbit platfomi. Lansirani u ranoj 2016.godini, Interbit je multi-lanac zasnovan na distribuiranoj bazi podataka koja je osmišljena kako bi brže i jeftinije distribuirala sredstva.

Izjava Michael Strebel, direktora Wien Energie:
“Blockchain tehnologija je korak naprijed u digitalizovanom trendu u električnoj industriji. Mi, kao Austrijski najveći snadbjevač električnom energijom, želimo da aktivno da iskoristimo spomenutu tehnologiju i njenu priliku, kako za potrošače tako i za nas.”