Spriječavanje prevara sa Blockchain tehnologijom u Africi

Nova startup kompanija u Africi se nada da će smanjiti prevare vezane za nekretnine, sa upotrebom blockchain tehnologije na tržištima u razvoju.

https://www.cryptocoinsnews.com/blockchain-tech-used-prevent-property-fraud-africa/