Crypto.ba

Špekulacije za ETH POS

Sa ovim prebacivanjem USDT sa omni na ERC20 uz prelazak na POS + najava za futurese, ETH bi baš mogao lijepo rasti.

Odličan članak o potencijalu ETH-a

1 Like

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF