Prodaja USDT u vrijednosti od 800KM

Rux escrow, uplata na racun. Zainteresirani na privatnu poruku.

EDIT: kupac se javio, Escrow u toku.
EDIT: zavrseno, moze lock.

Zavrseno,lock.

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF