Preporuka: Qubes OS

Qubes OS je besplatni operativni sistem otvorenog koda, orijentiran na sigurnost za jednokorisničko desktop računarstvo. Qubes OS koristi virtuelizaciju zasnovanu na Xen-u kako bi omogućio kreiranje i upravljanje izolovanim odeljcima koji se nazivaju qubes.

Sam Snowden je potvrdio da je u pitanju relativno siguran sistem.

https://twitter.com/Snowden/status/781493632293605376

Grafički prikaz ovog sistema

Download Qubes OS | Qubes OS

1 Like