Japan razmatra da postavi svoj cjelokupni imovinski registar na Blockchain

Japanska vlada navodno planira objediniti sve zemljišne knjige (urbane, poljoprivredne i šumske površine) u jednoj glavnoj knjizi na blockchainu. Japan želi povezati sve podatke iz svih vladinih baza nekretnina u jedan vidljivi rekord podataka. Trenutno, lokalne općine, kao i ministarstva pravosuđa i zemljišta, imaju svaki vlastiti registar imovine, također firme za nekretnine nadgledaju vlastite baze podataka, dok veliki oblici poljoprivrednog zemljišta i šumovitih područja imaju zasebne zapise. Ministarstvo pravosuđa u Japanu procjenjuje da je oko 230 miliona parcela, te 50 miliona zgrada registrovano u cijeloj zemlji.

Novi registar na Blockchain sistemu bit će testiran u odabranim gradovima na ljeto 2018. Ako se to pokaže uspješnim, japanska vlada planira raširiti projekat tokom narednih pet godina.

4 Likes

Nido, evo nama novog projekta :slight_smile:

3 Likes

hocu i ja da pravimo katastar :smiley:

btw vec imam primjer

2 Likes

Uputi nas :slight_smile: ovdje neki rade u katastru…

1 Like

scrapeovao sam podatke sa katastar.ba i eksperimentisao nesto sa tim

2 Likes

Bravo, dobar potez. @turbo86 ce to posebno interesovati kao i @SayoG

izvjestavaj nas :smiley:

2 Likes

Joj :grin: idemo sav katastar.ba na blockchain, sto bi to bilo mocno uh