ECH Ethercash

da li je neko primijetio ovaj coin, šta mislite o njemu…skoćio 118%

http://etherecash.io/