Crypto.ba

Crypto.ba na BHT1 Dnevniku

Pojavili smo se u Dnevniku BHT1, u kojem se pojavljuje moja malenkost, pokušao sam da ne “shillam” RXC ali sam morao spomenuti zbog konstrukcije pitanja od strane novinara.

2 Likes

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF