Blockchain kurs

Kurs od dva sata u kojem je detaljno prikazan sistem rada Blockchain-a

2 Likes